Porumbesti

Comuna Porumbeşti este localizată în partea de nord-vest a României, la o distanţă de 35km de Satu Mare, reşedinţa de judeţ. Se învecinează la nord cu Ucraina, la est cu comuna Halmeu, la sud cu Turulung iar la est cu Micula.

Satul Porumbeşti şi-a primit numele de la arbuştul porumbar, foarte răspandit în hotarul aşezarii (porumbar-kokeny), având în timp următoarele denumiri: Kukynus(1274), Kekenyes(1483), Kokonyosd (1828), Kokenyesd (1851), Kokenyesd- Porumbeşti (2002).

Din punct de vedere geografic, forma dominantă de relief a comunei este câmpia, care are un aspect plan, foarte puţin ondulat. Clima comunei se încadrează organic în zona de climat a părţii de nord-vest a ţării, care are un caracter temperat continental moderat, datorită influenţelor maselor de aer umed de provenienţă oceanică.